• Photo: Karmsund folkemuseum
  (Copyright)
 • Photo: Karmsund folkemuseum
  (Copyright)
 • Photo: Karmsund folkemuseum
  (Copyright)
 • Photo: Karmsund folkemuseum
  (Copyright)

Flukten

Moritz Rabinowitz, født i byen Rajgrod i Polen i 1887, var eneste jøde i Haugesund i mellomkrigstiden. Han var forretningsmann, sterkt samfunnsengasjert og skrev over hundre avisinnlegg der han advarte mot Hitler og hans tilhengere. Da tyske okkupasjonsstyrker ankom Haugesund den 10. april 1940 var Moritz Rabinowitz den første de lette etter. Da hadde Rabinowitz allerede flyktet. Han gjemte seg flere steder i Nord-Rogaland og Sunnhordaland med hjelp fra hjemmefronten.

Fra sitt første skjulested holdt Rabinowitz kontakten med forretningen i Haugesund, noe som førte til at Gestapo kom på sporet av ham. Han flyttet derfor over til Roaldkvam på andre siden av Fjellgardsvatn der han lå under en stein i flere dager.

Den lokale motstandsbevegelsen brakte så Rabinowitz over fjellet til gården Tøsseteigen på Djuve i Åkrafjorden. Her ble det laget et gjemmested under gulvet i stuehuset med fluktvei til utmarka. Det ble også satt opp ei lita hytte i Eikjeskoro i marka overfor gården, som ble dekket av løv og bar. Han skjulte seg der når det ble for utrygt nede ved fjorden. Fra dette skjulestedet holdt han også kontakten med forretningen i Haugesund.

Tyskerne kom nok en gang på sporet av Rabinowitz og han ble ført videre til enda et skjulested. Denne gang til Toftekalven, ytterst i Skånevikfjorden. Kun en gård fantes på øya, og familien tilbød seg å skjule Rabinowitz. Han fikk flere ganger muligheten til å flykte til Island eller England med båt, men reiste aldri. Mot slutten av 1940 slo Gestapo til og tok Rabinowitz til fange ute på Toftekalven. Han ble sendt til Sachenhausen som politisk fange i 1941 og døde som følge av mishandling 27. februar 1942.
 

Share to