Bru mellom Søndre og Nordre Fossbakk - Bruhågen

Innlandsveien mellom Setermoen og Bjerkvik-Narvik ble bygd over Fossbakken i 1922-1924, og bilveien opp fra Tennevoll var ferdig i 1935. Før bilveiene kom, måtte oppsitterne på Fossbakken enten gå eller kjøre med hest når de skulle ned til fjorden. Kjerreveien mellom Setermoen-Salangsdalen til Gratangen-Ofoten over Fossbakken, gikk på sørsiden av Spansdalelva, og krysset denne først oppe ved Jordbrua. Når vannføringen  i Spansdalelva var stor, var det ikke så enkelt å komme seg over elva mellom Søndre og Nordre Fossbakk. Omkring 1870-åra bygde oppsitterne på Fossbakken bru mellom gårdene.

På våren 1950 var det stor flom og isgang i elva, og den tok med seg det som var igjen av brua og store deler av brukarene. Haugen som ligger like opp av der brua gikk over elva kalles for Bruhågen, like ved stien som går ned til Kvernhusbakken. Stedet er info-skiltet.

Kartreferanse: 33 W, akse øst 620804, akse nord 7623340

Koordineringssystem: Ellipsoide, EUREF89

Share to