34. Svaret

"Vers ved vannvegen" presenterer Aslaug Vaa sitt dikt "Svaret".

Til all tid spurde menneskje:

«Kva er eg?»

- Men ein dag, då du kjende deg einsam

som du var det einaste menneskje på jord

og du stod som ei stille

 

millom evighet og evighet,

høyrde du ikkje då endeleg

noko røre seg i romet, koma imot deg –

og skjota seg inn i ditt hjarta

som pilir av ljos?

Og til øyra koma ord:

 

«Kva du er?

Du er staken

som held det brennande ljos

og lyfter di ære i arman.

 

Når ditt ljos er fortørt

Lat då staken brenne,

Lat staken brenne ned,

- at ditt liv kan forkynnast.

Det er i deg det skjer,

- for gjennom tanken din skapest verdi!»


"Vers ved vannvegen"  er eit samarbeidsprosjekt mellom kanalkommunanen, Skien, Nome, Sauherad, Notodden, Kviteseid og Tokke, som ønskjer å syne fram sine lokale diktarar langs Telemarkskanalen. 

Share to