Vern og utvikling av Akershusfestning

Akershus festning ble anlagt av kong Håkon Håkonsson da han flyttet sitt hovedsete fra Bergen til Oslo i 1299. Siden var dette kongens hovedresidens i Norge i 350 år. Selv om flesteparten av kongene som benyttet festningen var danske unionskonger er den likevel blitt stående som et symbol på den sterke, norske kongemakten i høymiddelalderen. Under okkupasjonen benyttet både tyskerne og Quisling festningen. Verdien som selvstendighetssymbol ble dermed oppfrisket ved den tyske kapitulasjonen da det norske flagget igjen kunne heises over de gamle murene. Festningen har høy arkitekturhistorisk verdi, og kan samtidig fortelle om mange århundrers utvikling av forsvarsteknologien. Ser man seg nøye rundt, finner man bygningssten med fine skulpturdetaljer rundt om i festningsmurene. Det er gjenbruk fra middelalderkirkene i Oslo som gikk ut av bruk etter bybrannen i 1624.. Det er også et bilde på festningens avgjørende betydning for Oslos historie: Festningen var grunnen til at det gamle Oslo ikke ble gjenoppbygget og den nye byen Christiania ble anlagt i 1624.

Denne mangfoldige historien i sentrum av begivenhetene, både i Norge og i hovedstaden, gjør at festningen scorer høyt på alle de verdikriteriene vi bruker for å vurdere kulturminner. Her er det kunnskapsverdier knyttet til funksjonen som kongebolig, arkitekturen, forsvarshistorien og byggeteknikken. Opplevelsesverdiene knytter seg til den unike symbolverdien sammen med høye estetiske verdier og det konkrete møtet med den ekte historiske scenen midt inne i Oslos moderne byliv.

Det er fortsatt forsvaret som forvalter festningen og står for mesteparten av aktivitetene der. Som forsvarsverk har den utspilt sin rolle for mange århundrer siden. Det er grunnen til at Forsvaret nå er en pådriver for å få mer sivil aktivitet inn i anlegget og ønsker å tilrettelegge for et større publikum. En av festningens mest unike bruksverdier er at det er en stille og grønn historisk oase midt i byen. Det må vi ta vare på, og samtidig kan vi absolutt få flere åpne aktiviteter som gir folk en mulighet til å oppleve det historiske anlegget.

Share to