Engeberts café

Partiet Venstre ble stiftet på Café Engebret i januar 1884 med Johan Sverdrup i spissen. Han var Venstres første partileder, og statsminister i perioden 1884-1889. Sverdrup glemte å betale en regning på Engebret Café i 1884 pålydende kr 2.90. Etter 125 år betalte partileder Lars Sponheim den 21. mai 2008 skylden til restauratør Kay Johnsen, og partene er nå forlikt.

Fløyen i én etasje mot Bankplassen skal være eldst – fra midten av 1700-tallet. Av kart ser det imidlertid ut som om hele hjørnet er oppført under ett, kanskje i én etasje, på begynnelsen av 1800-tallet. Etter etableringen av kafeen i 1850-årene ble overetasjen på hjørnet mot Kirkegaten påbygget for å tilby gjestene en finere spisesal. Særlig den lavloftede én-etasjes delen mot plassen har et enestående interiør med nygotisk panelverk, lite endret siden oppsettingen omkring 1850. 

Bygningen er del av Bankplassen «bevaringsområde» hvor både selve plassen og bebyggelsen er gitt et eksteriørvern gjennom bevaringsregulering etter plan- og bygningsloven. En slik regulering skal sikre at bygningen utvendig ivaretas med størst mulig grad av bygningsdeler, dekorelementer og overflater fra den tiden den ble oppført i. 

Formell vernestatus etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven setter ikke krav til hva en bygning kan brukes til, men det er likevel en stor fordel at bruken og vernet passer godt sammen. Cafe Engebret har vært et kjært bevertningssted gjennom lange tider hvor bruken kler bygningen, gir liv til plassen og gjør historien levende. Det bør være til fordel for alle at vernet bebyggelse gis en bruk og et innhold som bringer fram kvaliteten i bebyggelsen og tar godt vare på den! Et vesentlig spørsmål ved ny bruk bør derfor være: Hva egner bygningen seg til?

Share to