Kongens gate 5

I 1662 lot daværende eier, byfogd Christen Christensen, storstuen utsmykke med byens antagelig flotteste stukkhimling, noensinne. Den forestiller de da kjente fire verdensdeler, symbolisert av kvinnefigurer med følgedyr. Den flotte stukkhimlingen ble demontert og overtatt av Norsk Folkemuseum allerede rett etter 1900 og ble i 1970-årene remontert i den gjenreiste Collettgården der.

Om gatehuset var beskjedent av omfang, var resten av gården ganske omfangsrik. Bakerst i gården, i vinkel med sistnevnte, lå en eldre bakbygning av mur i første etasje og utmurt bindingsverk i resten. Bakenfor der igjen - bak kjøreporten, og med port til Nedre Slottsgate, lå uthustunet. Her var det i Omsens tid stall til fire hester, tre vognremisser, to fjøs til ni kuer, og grisehus. En så høy grad av selvforsyning var ikke uvanlig i Christiania sentrum omkring 1814, men gikk av bruk med industrialiseringen av livets forskjellige sider etter midten av århundret. I løpet av 1800-årene ble gatehuset påbygget en etasje, fikk nye vinduer, og mistet helt sin gamle karakter.

I 1956 ble den gamle gården revet til fordel for en forretningsgård. I 1992 fikk den en ny postmodernistisk fasade, tegnet av arkitektene Sontum og Choynowski. I dag huser gården First Hotel Grims Grenka.

Share to