Grev Wedels plass

I årene etter at Akershus festning var nedlagt som aktiv festning planla staten å bygge ut nye hovedstadsinstitusjoner ved Bankplassen og Grev Wedels plass. På Grev Wedels plass var det tenkt bygninger for Stortinget og Høyesterett. I 1836 nedla militære myndigheter byggeforbud her, og planene måtte legges vekk. Selskabet for Oslo Byes Vel foreslo i 1840-årene å opparbeide plassen som park, og dette ble realisert i 1869. Plassen hadde på dette tidspunktet utsikt til sjøen. Parken tiltrakk seg lyssky virksomhet og ble ikke så mye brukt av befolkningen som man hadde håpet.

Norges første, norskeide (deleide) «benzinstasjon» ble åpnet på Grev Wedels Plass sommeren 1922. Det var en såkalte MIL-stasjon, som besto av en enkelt håndpumpe. I 1930-årene ble Grev Wedels plass lagt ut til parkeringsplass. Under annen verdenskrig var plassen brukt til brakker og tilfluktsrom, og senere det bygget en større bensinstasjon.

Grev Wedels plass ble opparbeidet som park på nytt og gjenåpnet i 1988, etter at Miltærhospitalet hadde blitt oppført på plassen i 1984.. Dette ble begynnelsen på arbeidet med å endre området fra å være parkeringsplass, til å bli et livlig område med gode kulturtilbud.

Filmklubben og Cinemateket holdt også blant annet til på Grev Wedels Plass på 1990-tallet, men Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunstsom åpnet i 1993, har kanskje vært den viktigste publikumsmagneten i dette området de siste tiårene.

Share to