Photo: KORO / Kunst i offentlige rom

Ä´vv Skoltesamisk museum

Ä´vv Skoltesamisk museum i Neiden i Sør-Varanger skal formidle både den skoltesamiske historien og dagens tilværelse for denne folkegruppen, samtidig som museet har blikket rettet mot fremtiden. Det kulturhistoriske museet skal være et samlingssted for folk i bygda og besøkende, og dessuten arrangere ulike prosjekter i sine verksteder som ivaretar skoltesamiske håndverkstradisjoner.

Geir Tore Holm (NO) står bak et av kunstprosjektene i museet: Dørhåndtaket Omasum, som er det første man møter når man kommer til museet. Omasum er det latinske ordet for reinens bladmage, som har inspirert formen på dørhåndtaket. Bladmagen er rund og full av folder, slik alt liv er bygd opp av sirkulære former, fra celler og dråper til organer og skyer. Kunstneren peker også på at det å leve av og med reinen betydde å utnytte alle deler av den. Dørhandtaket er støpt i messing, som er regnet som et beskyttende metall i samisk tradisjon.

Et annet, mer immaterielt prosjekt er Språkminne av Espen Sommer Eide (NO). Av verdens 6500 språk er halvparten truet, og ett av disse er skoltesamisk. Språket snakkes av mellom tre hundre og fire hundre personer i Finland og 25 personer på russisk side av grensen. I Norge er ikke språket lenger i aktivt bruk. Språkminne er et audiovisuelt arkiv installert i museets foajé. Her blir skoltesamiske ord lest opp, ett og ett, til de besøkende ved museet.

Eide ønsker å utfordre de dystre spådommene om at skoltesamisk er et døende språk. Samtidig har arkiveringen av ord en dobbelthet ved seg. Når man samler inn bruddstykker av en kultur for bevaring, bygger man også opp under ideen om en fremtid hvor kulturen eller språket er borte. På museet blir de skoltesamiske ordene «gitt» til tilskueren som slik får i oppgave å bevare dem for fremtiden. Gjennom Språkminne blir tilskueren selv en arkivar for et skoltesamisk ord, med alt det fører med seg av eventuelle selvpålagte arkivarplikter.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to