Det Norske Representasjonskontoret i Al Ram, Jerusalem

Photo: Honerud, Hilde / Kunst i offentlige rom

Tre fotografier av Hilde Honerud er kjøpt inn til den norske embetsboligen i Al Ram på Vestbredden. Bildene, som er plassert i boligens spisestue, inngår i en serie med 13 bilder med tittelen Hva vil du bli når du blir stor? Honerud stilte dette spørsmålet til barna hun fikk kontakt med gjennom lokale organisasjoner. Hun tilbrakte mye tid med dem for at de skulle bli fortrolig med henne og kameraet, og fulgte dem på utflukter, dukketeater, danseoppvisninger, musikkundervisning og i den daglige leken.

Honeruds portretter viser barna i tillitsfull kommunikasjon med fotografen, og dermed også med oss som tilskuere. Ungene ser direkte inn i kamera, men de står ikke stille. De ser heller ut til å være portrettert midt i leken, i energisk bevegelse og med glade uttrykk. Slik bryter Honerud med det nøkterne og objektive uttrykket som har vært dominerende i portrettsjangeren de siste tiårene.

Byen skimtes i bakgrunnen av det grønne landskapet der barna leker. Tittelen på serien peker på den usikkerheten disse barna vokser opp med, samtidig som det er et vanlig spørsmål å stille barn man møter: «Hva vil du bli når du blir stor?» Portrettene har et hverdagslig og allment uttrykk - og barna vises frem lekende og kledd i sine vanlige klær, tilsynelatende uforstyrret av den harde virkeligheten de vokser opp i. Fotografen viser oss at også her – på tross av en vanskelig situasjon – finnes en form for normalitet: Barn leker og har håp om en fremtid.

Hilde Honerud (f. 1977) er utdannet fra Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og har hatt utstillinger ved blant annet Vestlandsutstillingen, Drammen Museum, Kunstnernes Hus og Munch-museet. Fotoserien ble til under hennes opphold i Ramallah i 2009, da hun blant annet underviste på Kunstakademiet IAAP.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to