Photo: Försvarsmuseum Boden

Boden Radio

Boden Radio

29 objects

I Boden öppnades det en kustradiostation ungefär samtidigt som första världskriget inleddes 1914. Stationen var till en början en militär station för trådlös telegrafi som skulle betjäna marinens fartyg när de var i Bottenviken. Boden radio övergick 1916 till Telegrafverket och bemanningen blev permanent, men stationen fortsatte att ha militära uppgifter. Från 1926, då marinen tog över ansvaret för isbrytningen i Bottenviken, var det Boden Radio som skötte radiokommunikationen till isbrytarna. Stationen tog även hand om radiotrafiken för flygambulansen som var stationerad i Boden.

Reguljära sändningar från rundradiostationer skedde både i USA och Europa i början av 1920-talet. I Sverige hörde man talas om dessa och intresset för rundradio väcktes även här. I samband med att Luleå stad 1921 firade 300 år anordnades en jubileumsutställning. Med radiobunkers nyinstallerade utrustning sändes radiosamtal till utställningens besökare. Boden Radios personal spelade grammofonskivor, varvade med tal, diktuppläsningar och direktsänd sång. Även kung Gustav V fick en direktsänd hälsning från radiobunkerns personal då han besökte utställningen.

I början av 1925 tar det nybildade statliga bolaget Radiotjänst över ansvaret för rundradion i Sverige. Boden Radio och fyra andra större stationer blev nu statliga. I samband med det statliga övertagandet inköptes en ny sändare från tyska Telefunken. För att avhjälpa problemet med den dåliga täckningen i norr beslutade Telegrafstyrelsen 1936 att en ny storsändare skulle byggas i Luleå. När den togs i bruk 1938 upphörde Boden Radio att sända rundradio. Samma år beslutades att försvarsmakten åter skulle ta över Boden Radio. Från och med andra världskriget fick stationens personal uppdraget att signalspana för Försvarets Radioanstalt (FRA). Under 1958 flyttade Boden Radio in i mer ändamålsenliga lokaler i en kasern nära milostaben i Boden. När kustradiotrafiken försvann 1975 blev bara den militära verksamheten kvar.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to