Norsk Sjøfartsmuseum i Ridehuset på Norsk Folkemuseum

Da Jubileumsutstillingen på Frogner lukket dørene 11. oktober 1914, var arbeidet med å skaffe gjenstander til det nylige opprettede sjøfartsmuseet godt i gang. Samtidig ble det overtatt flere objektene fra den maritime utstillingen på Skarpsno, og nå var museets samlinger blitt så store at behovet for et permanent museumsbygg var i ferd med og meldte seg. Etter et mislykket søk etter egnede lokaler ble Ridehuset på Folkemuseet stilt til midlertidig disposisjon. Men huset var dårlig egnet og rommene var små. De store gjenstander som ikke fikk plass ble lagret i påvente av et nytt museumsbygg.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to