Photo: ArkDes

Porträtt av arkitekt Björn Hedvall

Björn Hedvall (1889-1982) var en av landets mest betydelsefulla bostadsarkitekter under 1900-talets första hälft. Husen, både villor och flerbostadshus, präglas av både engagemang och skicklighet när det gäller planlösningar och anpassning till omgivningarna och en stor stilsäkerhet. Även detaljerna är omsorgsfullt bearbetade, i samlingen finns många skisser över portar och entreer till husen. Kanske beroende på devisen som Hedvall ofta använde: ”Ingenting är så bra att det inte kan göras bättre”?

1908 började han sin utbildning vid ”Bysan” - Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfackskolan), han var specialelev vid KTH 1913-1916 med lärare som Erik Lallerstedt, Lars Israel Wahlman och Per Hallman och studerade vid Konstakademiens arkitekturskola 1918-1920. Efter anställning hos Osvald Almqvist och Gustaf Linden startade han eget arkitektkontor 1921 och var verksam i det in på 1960-talet.

Hans flerbostadshus finns spridda över landet med tyngdpunkt på stockholmsområdet, bara i Stockholms innerstad finns över 130 hus ritade av Hedvall. Han har också ritat Eden Hotel vid Humlegården som var en av Stockholms första funktionalistiska byggnader och uppfördes något år innan Stockholmsutställningen som på allvar introducerade funktionalismen i Sverige. Trots den tidiga övergången till funktionalism fortsatte han att använda delar av 20-talsklassicismens formspråk in på 1930-talet och det var hela tiden enkelheten han eftersträvade.

Flera av Stockholms klassiska biografer t ex Paraden, Royal och Park är också ritade av Hedvall, i övriga landet mer än 20 biografer. En annan klassisk Hedvallbyggnad är ”Metropolpalatset” där bl a Hard Rock Café ligger idag - kvarteret Polstjärnan 3-4 i hörnet Sveavägen/Odengatan i Stockholm.

Genom att, som i kvarteret Polstjärnan 7 i Södertälje, göra burspråken snedställda tillförde Hedvall många positiva element: vindskydd, en insynsskyddad del och möjlighet till två dörrar ut till balkongen.

Förutom arkitektur hade han ett stort konstintresse och anlitade ofta konstnärer och konsthantverkare i sina projekt. Under åren 1932-1962 var Hedvall medlem i Konstnärsklubbens styrelse. Hans samling finns nu tillgänglig för forskare och besökare efter att ha packats om i syrafria konvolut och mappar och registrerats i vår databas.

Share to