Modell av fregatt av Bellona-typ i Sjöhistoriska museets utställning Klart skepp.

Order this image

Share to