Tidningsklipp ur "Uppsatser om trädgårdar m.m. som på ett eller annat sätt beröra Gösta Reuterswärd 1931-1943". Svenska Dagbladet, 06-09-1938: Modern svensk trädgård på gammal gru...

Samlade tidningsartiklar i den första av tre klippböcker tillhörande Gösta Reuterswärd. Insamlade av Ernst Hjortzberg.

Order this image

Share to