• OBS! flera bilder
Bild
1.
Förrådsförman Rune Olsson, Kontorist Trygg, Major Rolf Forsström, i bakgrunden överste Nils Björk, 
Överste 1. Nils Stenqvist.
2. 
Kapten Bertil Carlsson
3. 
Förrådsman C W Olsson, förrådsman Stig Norman
4. 
Major Rolf Forsström, köksbiträde Ingegerd Nagao, 
5. 
Köksbiträde Maj-Britt Zettrlund, förrådsförman Rune Olsson, förrådsman Sven Nordlander.
6. 
Förrådsman , SvenNordlander, förrådsman Bengt Wallberg, fanjunkare Bengt Nälsén, hantverkare Ulf Unnevik
7. 
Förste arméverkmästare Agne Lannerhed, major Hedlund, överstelöjtnatnt Sten-Göran Wranghult, major Jan Forsman,    verkmästare Frans, fanjunkare Hugo Borg.
  Photo: Gösta Bagge / Arsenalen
 • OBS! flera bilder
Bild
1.
Förrådsförman Rune Olsson, Kontorist Trygg, Major Rolf Forsström, i bakgrunden överste Nils Björk, 
Överste 1. Nils Stenqvist.
2. 
Kapten Bertil Carlsson
3. 
Förrådsman C W Olsson, förrådsman Stig Norman
4. 
Major Rolf Forsström, köksbiträde Ingegerd Nagao, 
5. 
Köksbiträde Maj-Britt Zettrlund, förrådsförman Rune Olsson, förrådsman Sven Nordlander.
6. 
Förrådsman , SvenNordlander, förrådsman Bengt Wallberg, fanjunkare Bengt Nälsén, hantverkare Ulf Unnevik
7. 
Förste arméverkmästare Agne Lannerhed, major Hedlund, överstelöjtnatnt Sten-Göran Wranghult, major Jan Forsman,    verkmästare Frans, fanjunkare Hugo Borg.
  Photo: Gösta Bagge / Arsenalen
 • OBS! flera bilder
Bild
1.
Förrådsförman Rune Olsson, Kontorist Trygg, Major Rolf Forsström, i bakgrunden överste Nils Björk, 
Överste 1. Nils Stenqvist.
2. 
Kapten Bertil Carlsson
3. 
Förrådsman C W Olsson, förrådsman Stig Norman
4. 
Major Rolf Forsström, köksbiträde Ingegerd Nagao, 
5. 
Köksbiträde Maj-Britt Zettrlund, förrådsförman Rune Olsson, förrådsman Sven Nordlander.
6. 
Förrådsman , SvenNordlander, förrådsman Bengt Wallberg, fanjunkare Bengt Nälsén, hantverkare Ulf Unnevik
7. 
Förste arméverkmästare Agne Lannerhed, major Hedlund, överstelöjtnatnt Sten-Göran Wranghult, major Jan Forsman,    verkmästare Frans, fanjunkare Hugo Borg.
  Photo: Gösta Bagge / Arsenalen
 • OBS! flera bilder
Bild
1.
Förrådsförman Rune Olsson, Kontorist Trygg, Major Rolf Forsström, i bakgrunden överste Nils Björk, 
Överste 1. Nils Stenqvist.
2. 
Kapten Bertil Carlsson
3. 
Förrådsman C W Olsson, förrådsman Stig Norman
4. 
Major Rolf Forsström, köksbiträde Ingegerd Nagao, 
5. 
Köksbiträde Maj-Britt Zettrlund, förrådsförman Rune Olsson, förrådsman Sven Nordlander.
6. 
Förrådsman , SvenNordlander, förrådsman Bengt Wallberg, fanjunkare Bengt Nälsén, hantverkare Ulf Unnevik
7. 
Förste arméverkmästare Agne Lannerhed, major Hedlund, överstelöjtnatnt Sten-Göran Wranghult, major Jan Forsman,    verkmästare Frans, fanjunkare Hugo Borg.
  Photo: Gösta Bagge / Arsenalen
 • OBS! flera bilder
Bild
1.
Förrådsförman Rune Olsson, Kontorist Trygg, Major Rolf Forsström, i bakgrunden överste Nils Björk, 
Överste 1. Nils Stenqvist.
2. 
Kapten Bertil Carlsson
3. 
Förrådsman C W Olsson, förrådsman Stig Norman
4. 
Major Rolf Forsström, köksbiträde Ingegerd Nagao, 
5. 
Köksbiträde Maj-Britt Zettrlund, förrådsförman Rune Olsson, förrådsman Sven Nordlander.
6. 
Förrådsman , SvenNordlander, förrådsman Bengt Wallberg, fanjunkare Bengt Nälsén, hantverkare Ulf Unnevik
7. 
Förste arméverkmästare Agne Lannerhed, major Hedlund, överstelöjtnatnt Sten-Göran Wranghult, major Jan Forsman,    verkmästare Frans, fanjunkare Hugo Borg.
  Photo: Gösta Bagge / Arsenalen
 • OBS! flera bilder
Bild
1.
Förrådsförman Rune Olsson, Kontorist Trygg, Major Rolf Forsström, i bakgrunden överste Nils Björk, 
Överste 1. Nils Stenqvist.
2. 
Kapten Bertil Carlsson
3. 
Förrådsman C W Olsson, förrådsman Stig Norman
4. 
Major Rolf Forsström, köksbiträde Ingegerd Nagao, 
5. 
Köksbiträde Maj-Britt Zettrlund, förrådsförman Rune Olsson, förrådsman Sven Nordlander.
6. 
Förrådsman , SvenNordlander, förrådsman Bengt Wallberg, fanjunkare Bengt Nälsén, hantverkare Ulf Unnevik
7. 
Förste arméverkmästare Agne Lannerhed, major Hedlund, överstelöjtnatnt Sten-Göran Wranghult, major Jan Forsman,    verkmästare Frans, fanjunkare Hugo Borg.
  Photo: Gösta Bagge / Arsenalen
 • OBS! flera bilder
Bild
1.
Förrådsförman Rune Olsson, Kontorist Trygg, Major Rolf Forsström, i bakgrunden överste Nils Björk, 
Överste 1. Nils Stenqvist.
2. 
Kapten Bertil Carlsson
3. 
Förrådsman C W Olsson, förrådsman Stig Norman
4. 
Major Rolf Forsström, köksbiträde Ingegerd Nagao, 
5. 
Köksbiträde Maj-Britt Zettrlund, förrådsförman Rune Olsson, förrådsman Sven Nordlander.
6. 
Förrådsman , SvenNordlander, förrådsman Bengt Wallberg, fanjunkare Bengt Nälsén, hantverkare Ulf Unnevik
7. 
Förste arméverkmästare Agne Lannerhed, major Hedlund, överstelöjtnatnt Sten-Göran Wranghult, major Jan Forsman,    verkmästare Frans, fanjunkare Hugo Borg.
  Photo: Gösta Bagge / Arsenalen

Överlämning av Utö skjutfält 1977

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to