Utställning i Vasarummet i Örlogsavdelningen, rum 1. Monter visande föremål från RIKSÄPPLET samt två porträtt.

Share to