Akvarell av Jon Gunnavi, 1915. "Renarne drives in i gärdet för märkning." L.A. 1031

Share to