• Bodafors kyrka
Interiör, samlingssal
    Photo: Sundahl, Sune / ArkDes

Bodafors kyrka Interiör, samlingssal

Tre st kopior finns. På den ena kopians baksida sitter tejp.

Share to