Oslo Sporveier, B1 198 og B1, linje 9, Skillebekk.

Share to