Den permanenta utställningen fotograferad 1987. Monter som handlar om Ytattack. Fotografier och förklarande texter samt fatygmodeller av robotbåten R131 NORRKÖPING och torpedbåtenT...

Order this image

Share to