• Sjøhus - byhus - offentlig bygning - kaimiljø
    Photo: Haugalandmuseet

Sjøhus - byhus - offentlig bygning - kaimiljø

4 comments

  • I dag sees Maritim hotel her. Matlandsbryggen lå her. Slakthuskaien viser, Høvleribryggen, Kongshavn trelast Madsabryggen, Gartnerhallen, Norsy, Skoglandskaien bl.a.

  • Bryggene her har hatt mange liv, lageranlegg, boliger, produksjonsanlegg ikke bare sild og til sist hotell i mange byggetrinn. Velger å fremheve skipsreder Mons Egge fra Skjold, som etablerte seg tidlig på disse tomter. Fikk satt opp hus sjøhus etter kjent mønster, med etterhvert eplehage kjøkkenhage hønsehus etc. En del overdragelser av deler av eiendommer har foregått i 140 år her som andre steder. Noen navn går igjen siste 100år, fra venstre Matlandsbryggen, Åsebyalmenningen, Alfred Hustvedt, Carl Fiskåen, så Laurits Apeland kull, neste velger vi også samme pga fellesadkomt etc, så Bøkker Apeland, neste og siste har Apeland, Egge og Staalesen og Førre navn, uten tidfestelse på leie/eierskifte her.

  • Boken Etterkommerne beskriver sjøhusene fra venstre Nils Nielsen, Rasmus Lindøen, Åsebyalmenningen, Stener Hervig, Kolstøhusene senere Carl Fiskaaen, så kullhandler Apeland Smedesundet nr 71, Mons Egge(bygget 1870)

  • I 1963 har Sigurd Haavik Carl Fiskåens sjøhus til Sildeksport og kjølelager. Nordre sjøhusrekke blir revet 1968 pga maritim nr 1

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to