Fo176915AB

1 comment

  • Hej! Har läst om båten Tjäll och vill veta vart jag skickar uppgifter om den? Jag är den som köpte Tjäll av Einar Andersson i Lövvik och hade den i 20 år. Det finns en hel del att lägga till om Tjäll/Argo.

Select the images you want to order

Share to