Ägare:/1948-64/: Ångfartygs AB Kjell. Hemort: Stockholm.

Share to