• Skärgårds 30:an "KULLAN" i Oostende under OS-seglingarna 1920.
Ägd av konsortium i Kullaviks Kanot och kappseglingsklubb.
Rorsman : Gösta Lundqvist,
Besättning: Rolf Steffenberg, Gösta Bengtsson. Nedfraktad till Antwerpen med Götha bolagets "Normania".
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Skärgårds 30:an "KULLAN" i Oostende under OS-seglingarna 1920. Ägd av konsortium i Kullaviks Kanot och kappseglingsklubb. Rorsman : Gösta Lundqvist, Besättning: Rolf Steffenberg, G...

Fartyg: KULLAN

Rederi: Konsortium inom Kullaviks KKK

Konstruktör: Nygren, Axel

Share to