Fo165055A

2 comments

  • Rätt uppgift om klubb är konsortium inom KKKK (Kullaviks Kanot och kappseglings klubb) namnet från och med 1920. Klubben grundad 1917 under namnet Kullaviks Kanot klubb, och fyller 100 år 2017. Två personer ur besättningen var dessutom kanotseglare. Vilka seglare som var ombord hade förstås ingen avgörande betydelse, bara seglingen fullföljdes för någon konkurrent fanns inte, vilket man kände till flera månader i förväg! Det var bara att turistsegla banan runt och få en olympisk guldmedalj!

  • Tack för kommentaren. Då är Seglarbladet den pålitligare källan i det här falletq.

Share to