• Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv
 • Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord
Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen.
Bilete 2: Kvalen vert dregen vidare inn på dekket
Bilete 3: Vidare inn på dekket
Bilete 4: Før slaktinga laut kvalen verta kjønnsbestemt og lengdemælt.
Bilete 5: Kvalen er komen opp på fyrste dekk, og flensinga kan starta.
Bilete 6: Flensinga er i full gang.
Bilete 7: Spekket vert drege av ved hjelp av vinsj og flensekniv
Bilete 8: Kvalkjeften er 4-5 meter lang, og her er det høve til å studera bardane.
Bilete 9: Kjevebeinet til kvalen er heist opp i vinsjen.
Bilete 10: Her er kjevebeina på kvalen heist opp under slaktinga.
Bilete 11: Fangstbåtane, 3-4 stk., drog kvalane fram til kokeriet.
Bilete 12: Finnkval "på vent" langs skutesida til kvalkokeriet.
Bilete 13: Spermasettkval eller tannkval som har blekksprut til hovudmeny
Bilete 14: Blåkvalen var i 1965 freda. Men då dette var siste sesongen kvalkokeriet og fangsten skulle drivast, hadde dei med ein fotograf, og dermed laut eitt eksemplar av arten bøta med livet.
  Photo: Hemsedal Bygdearkiv

Birger Ålrust var vinteren 1965 ombord i kvalkokeriet "Torshav" i Sørishavet, og her ein del bilete av arbeidsprosessen ombord Bilete 1: Kvalen er nett komen opp or sjøen. Bilete 2...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to