• Postkort med flyfoto av fiskeværet Grip utenfor Kristiansund. Historie: Navnet Grip tilhører en samling av små øyer, omgitt av holmer og skjær, hvor fisket har vært den viktigste næringsveien for de som holdt til der. Fisket av skrei på ettervinteren og fisket av sei på sommeren skal ha gitt det største utbyttet. Man har ingen holdepunkter for å si når den første faste bosetningen på Grip begynte 1200 tallet er fult mulig, da hanseatene hadde fått organisert eksporten av den norske tørrfisken fra Bergen.. Grip har også vært ute i hardt vær flere ganger. Fra midten av 1790-årene og til 1816 var det en svikt i fisket langs nordmørskysten, og i enkelte år opphørte den helt. Naturkatastrofer har også satt sitt preg på øysamfunnet. En tok plass natt til 28. november 1796 og en annen den 22. februar 1804. Store ødeleggelser skjedde begge gangene. Øygruppen Grip hørte opprinnelig til den ytre allmenningen, som var kongens eiendom. I begynnelsen av 1300-tallet blir Grip nevnt som forlening under Erkebiskopen av Nidaros. Etter 1536 står kongen atter som eier av Grip. Flere eieroverdragelser skjer i perioden fra 1728, da Grip blir for første gang solgt til Rådmann Hans Hornemann i Trondheim. I tidens fylde har flere eid Grip som Briten John Mathewmain i 1736, Skotten John Ramsey i 1737, John Moses og John Ord i 1753, og deretter flere av John Moses slektninger. I 1855 tok Brødrene Volckmar over eierskapet og til slutt Ludvig Williamsen i 1890. Fiskeværet Grip ble ved kgl. resol. av 22. desember 1896 eget herred, etter lange tider med strid rundt væreierloven. Det nye herredet ble ikke bare landets minste, men også muligens landets merkeligste, da væreieren Williamsen - hadde faktisk makt til å og forvise hele kommunestyret.Grip herred tok senere opp forhandlinger med væreieren om kjøp av Grip. I den forbindelse ble Grip kommune, med alle bygg taksert til 74.625 kroner. Grunnverdien av hele været med alle holmene utgjorde av dette 25.000 kroner. Etter forhandlinger gikk til slutt Williamsen i 1908 med på å selge for 110.000 kroner. Grip Herredsstyre, vedtok 19.11. 1908 å by på Grip. Med hjelp av lån og bidrag fra staten, tok Grip kommune over eierskapet av øy samfunnet fra 1. januar 1909. Grip kommune opphørte som egen administrasjonsenhet i 1964 da den ble lagt inn under Kristiansund kommune. Bildet er datert til 19.07.1965. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. Kilde: Arne Odd Johnsen: Kristiansunds historie V, side 48, 50, 51, 53, 107 og 108. Kilde: Gullik Dahlstedt: Fiskeværet Grip. Historikk og forslag til Bevaringsplan
    Photo: Nordmørsmusea

Postkort med flyfoto av fiskeværet Grip utenfor Kristiansund. Historie: Navnet Grip tilhører en samling av små øyer, omgitt av holmer og skjær, hvor fisket har vært den viktigste n...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to