• 
79 Parti fra Hønebukta, Indlandet. Fot. for D. K. L. i 1909. Fra høyre til venstre sees i bildets forgrunn følgende hus: Lengst til høyre et stykke av et nøst tilhørende bryggearbeiderne Bjerkeseth og Aafløy, nøst tilhørende los A. Kleve, nøst tilhørende los Thomas Lervig, bak dette litt til høyre nøst tilhørende fru Lund, og bak samme nøst litt til venstre, nøst tilhører Grønseth. Lenger til høyre fisker Tranes nøst. Så følger et klosett med pulttak og delvis hvilende på stolper som står ute i sjøen. Klosettet tilhører ovennevnte fisker Trane, hvis temmelig store vånegård sees like bakenfor. Dernest tilhørende firmaet J. P. Clausen ( Gram Parelius) i dette sees flere barn. Så følger med gavlen rett frem nøst tilhørende fiskehandler Anton Myrseth, dernest J. Thoresens bøkkerverksted, som tidligere var brakke tillhørende byens gamle sykehus på Innlandet.Så følger en kai tilhørende nevnte J. Thoresen, og som kalles"Toresenkaia". På denne sees flere båter liggende. Dernest kommer et materialhus for bøkkerverkstedet; dette har pulttak. Denne kaien fortsetter så av en delvis ny kai, oppført på pillar. Bak Grønseths nøst på bildets høyre parti står også et nøst tilhørende fisker Rødal; men dette kan ikke sees på bildet. Nøstene her i Hønebugta blir av innbyggerne her kalt etter deres eiere for "Grønsethnaustet", "Rødalsnaustet", "Lervignaustet" osv. Naustene er til dels bordkledde; et av dem har tak bekledd med bølgeblikk, 2 har gresstorvtak, nemlig "Clausennaustet" og "Klevenaustet". Alle disse nøst brukes ennu som "båtnaust" og til oppbevaring av fiskeredskaper, i et, nemlig fru Lunds nøst brukes som båtbyggeri, som drives av brødrene Johan og Olai Olsen. Nøstene er til dels bortleide til fiskere som bor på Innlandet. "Grønsetnaustet" og "Klevenaustet" er således bortleide til fiskere. Således blilr det flere fiskere som her i nøstene har sine fiskeredskaper. Av eierne eller leierne av nøstene bor etter mundtlig meddelelse av overnevnte fisker, Rødahl, Anton Myrseth og Clausen annensteds i byen mens de øvrige bor i Innlandets bydel. Etter samme kilde er fiskerne som eier eller leier nøstene "byfiskera" ): de fisker for byens daglige behov; til dels driver de også havfiske. Det ovenstående efter meddelser. Se kmb-1982-024.0079 a og c.

Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum. Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

79 Parti fra Hønebukta, Indlandet. Fot. for D. K. L. i 1909. Fra høyre til venstre sees i bildets forgrunn følgende hus: Lengst til høyre et stykke av et nøst t

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to