• 1839 fattades beslut om att uppföra en ny kyrka i Östra Torsås. Jacob Wilhelm Gerss vid Överintendentsämbetet svarade för ritningarna. 
Kyrkan uppfördes 1847-49 på en ny kyrkplats, strax sydväst om den gamla kyrkan. Kyrkan invigdes den 29 september 1852 av biskop Christopher Isac Heurlin.
    Photo: Lilljeqvist, Olle / Kulturparken Småland / Smålands museum

1839 fattades beslut om att uppföra en ny kyrka i Östra Torsås. Jacob Wilhelm Gerss vid Överintendentsämbetet svarade för ritningarna. Kyrkan uppfördes 1847-49 på en ny kyrkplats,...

Bildtext: Ingelstads (Östra Torsås) kyrka. Flygfotosamlingen R 214

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to