• Nöttja kyrka. 1949. 
Föregående kyrkobyggnad var en stavkyrka vars trärester återfanns vid en restaurering av nuvarande kyrka. Trävirke från gamla kyrkan, förvarat på Smålands museum i Växjö, är daterat dendrokronologiskt till år 1146. Nuvarande stenkyrka uppfördes troligen på 1200-talet. Kyrkan består av långhus med smalare kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia som tillkom 1865. Kyrkorummets väggar har draperimålningar utförda 1767 av häradsmålaren Anders Hellgren. På 1800-talet övermålades draperimålningarna, men togs fram igen på 1900-talet.
    Photo: Anderbjörk, Jan Erik / Kulturparken Småland / Smålands museum

Nöttja kyrka. 1949. Föregående kyrkobyggnad var en stavkyrka vars trärester återfanns vid en restaurering av nuvarande kyrka. Trävirke från gamla kyrkan, förvarat på Smålands mus...

Samhör med: JEAK04329-JEAK04337

Bildtext: R 4330. Interiör i en kyrka. Nöttja kyrka.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to