VTM.F.08595

1 comment

  • I 1996 blei Ingebjørg Kasin Sandsdalen, Halvor J. Sandsdalen og brødrene Erlend og Terje Grøstad tildelt Kongens fortenestemedalje i gull. Dei fyrstnevnte fikk utmerkelsen for sitt

    litterære virke, dei to andre for sitt arbeid med bildekunst i Telemark, med senter i Flatdal.

    Sjå Telemarks Historie, band 3, s. 281. (Lenke til digital utgåve: https://www.telemarkskilder.no/bitstream/handle/123456789/6489/04a%20106621%20GRMAT%20Telemarks%20historie%20160102%20Bind%203%20Nettversjon%20S.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to