Gjenreisningsbeyggelsen i Vadsø i Midtbyen. Vi ser typiske kataloghus fra Den Norske Stats Husbank. Et næringsbygg med frisør, og en ubebygget tomt. Bildet er t

Området er nettopp utbygd, men uten arrondering eller opparbeidelse av tomter.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to