Gjenreisningsbeyggelsen i Vadsø i Midtbyen. Vi ser typiske kataloghus fra Den Norske Stats Husbank. Et næringsbygg med frisør, og en ubebygget tomt. Bildet er tatt mot nordøst.

Området er nettopp utbygd, men uten arrondering eller opparbeidelse av tomter.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to