Ekensbergs varv 1970. Transatlantics lastfartyg SCANDIC förlängs i stora dockan, ny sektion lyfts på plats med hjälp av pontonkranen LODBROK.

Select the images you want to order

Share to