Fritid ombord. Middag i mässen

1 comment

  • Av bildtexten kan man få intrycket att det bara fanns en mäss ombord på Älvsnabben. I själva verket fanns det ett stort antal. Denna bild är helt tydligt från underofficersmässen med flaggstyrman Oskar Linde i fonden och med inbjudna gäster i form av ett antal officersaspiranter.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to