NAEJ lok 3. Fick namnet Axel E Lindvall. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 434. Skrotades 1939. Bilden är troligen tagen vid leveransen.

Order this image

Share to