Vy över Norrköping Östra station med samhället i bakgrunden.

Text på framsida: "[svårtolkad text]".

Text på baksida: "Norrköping Östra stationen.".

Skada: Missfärgning.

Order this image

Share to