Stålboga stationshus, orten har numera stavningen Stålbåga (2016).

Text på framsida: "Stålboga station.".

Text på baksida: "fått av Mams. den 10.9.1955", "Sörmland".

Order this image

Share to