Anhalt i Skogsryd.

Text på framsida: "Borås. Skogsryds anhalt.", "[skriftligt meddelande]".

Text på baksida: "[skriftligt meddelande]".

Historik: Vykortet postgånget 1905.

1 comment

  • Jag har ett liknande vykort, antagligen från samma fotografi, med "Rahnin foto" (?) tryckt just före "Tryckt hos J. F. Björsell, Borås".

Order this image

Share to