Bangårdsområde i Åtvidaberg. Lokalgodståg och motorvagn Yo8 på nornalspåret.

Text på baksida: "E2 lok lokaltåg samt avg persontåg Åvg - Lp Yo8. Foto Åtvidaberg år 1959".

Text på omslag: "E2 lok samt motorvagn på normalspåret i Åtvidaberg år 1959".

2 comments

  • Loket är inget E2 utan ett L-lok

  • Yo8 ska vara YBo6. Nornalspåret ska vara normalspåret.

Order this image

Share to