Stationen öppnad 1888 med en och enhalvvånings stationshus i trä. Stationen nedgraderades 1928 till hållplats. Den upphörde 1958.

Order this image

Share to