Årstabron från söder.

Text på baksida: "No 6.", "arkivex", "[...]", "m:s neg", "C. G. Rosenberg".

Text på kuvert: "Årstabron Neg saknas 7 bilder bron färdig", "Årstabron (Rosenberg)".

Order this image

Share to