Gruppfoto över personal som är statligt anställda vid järnvägen.

Order this image

Share to