Personal vid Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ.

Text på baksida: "Personal vid U.G.J.", "fr. bv Westin bv Lindblom stk Hedlund".

Order this image

Share to