Nordöstra infarten till östra Vadbackens tunnel. Husen till vänster ligger på Garvarmyrvägen.

Text på baksida: "Bäveån, Uddevalla".

Text på omslag: †Tunnlar, Bohusbanan†.

2 comments

  • Nord-östra infarten till den östra av Vadbackens tunnlar.

    Husen ligger på Garvarmyrvägen.

  • Tack för din kommentar! Vi har nu lagt till informationen i databasen och ändringen kommer visas efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to