• Gamle Gulsvik hengebru under bygging 1905. Brua har en  total lengde på 97 meter. Bygd i perioden 1903-1906 av Kværner Brug i Oslo. Inngikk som del av Hallingdalvegen fram til 1971 da vegen ble lagt om og ny bru bygd ved siden av. Da den ble bygd var dette Skandinavias lengste hengebru. Den er et tidlig eksempel på hengebru i Norge og er derfor tatt med i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Fredet ett § 22a i kulturminneloven i 2008. Rehabilitert med utskifting av tredekke og maling av stålkonstruksjoner i 2010.

Bildet viser montering av avstivingsfagverket. Til høyre er to blikkenslagere i ferd med å kapsle inn kablene med sinkplater. Kablene er på forhånd påført bek.
    Photo: Norsk vegmuseum

Gamle Gulsvik hengebru under bygging 1903-1906

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to