• Demonstrasjon av grunnboringsriggen AB-4 for en delegasjon fra Finnmark. Det ble bygd 2 stk. av denne, den ene av Akershus SVV, den andre av NGI. Hadde samme tekniske spesifikasjoner som AB-3, men bortårnet kunne ikke "knekkes" ned under transport. Ble senere erstattet av GTB 150. Leverandør: Geonor AS, fabrikat: Owren AS. 16 fylker kjøpte denne riggen. Kilde: Rapport nr: 2550, Teknologiavdelingen SVV: "Grunnboringsutstyr 1960-2000"
    Photo: Norsk vegmuseum

Demonstrasjon av borriggen AB-4 for grunnundersøkelser

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to