• Til venstre: Skansegaten 15, C. Middelthons sjøhus og dampskipsekspedisjon. På hjørnetomten midt i bildet ble C. Middelthons murbygning Skansegaten 13 reist i 1897. Huset midt i bildet, Nordbøgaten 4, er Larsens Enkes Hotel. De to husene til høyre er Baadegaten 10 og Skansegaten 11.
    Photo: Jacobsen, Carl Johan (1863-1919) / Stavanger byarkiv

Skansenkaien, Nordbøgaten og Skansegaten fra vest

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to