• Stavanger ytre. Hinna. Mot S.Ø..Boganesveien (fv. 44), Jåttåvågen. Jærbanen..På grensa til Jåttå. ..I midten sees Paulsens smie. Nederst i høyre hjørne har vi Paul Torkelsens bruk. Oppe i høyre hjørne er Ingve Isaksens gård. Veien forbi Isaksens bruk er den gamle Jåttåveien som gikk fra Klyngetunet øverst på Jåttå ned til Jåttåstraen. Mellom Isaksen og Paulsen ses Bjørn Clementsens bilverksted, Lars sitt hus nærmest verkstedet og det andre er Bjørns. Inn fra Riksveien ved Torkelsen går Jåttåveien. Gården over Clementsen tilhørte Erik Hinna......
    Photo: Widerøe Flyselskap / Stavanger byarkiv

Flyfoto av Hinna og Alfred Paulsen A/S Mekaniske Verksted

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to