• Nordkronen / Storhaug / Østre bydel..Bebyggelse tilknyttet Pedersgata.Nordkronen.Union Canning Co..Stavanger-Fjord Packing Ltd..Stavanger Blikembalagefabrik A.s..Bygninger tilknyttet Vindmøllebakken, Pedersgata, Støperigata
    Photo: Widerøe / Stavanger byarkiv

Nordkronen

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to