• Stavanger Madla bydel, Sunde, nord. Mot N.Ø...Bergtor Vistnes,gnr.41 bnr 7 er i sentrum av bildet sammen med Kvernevikskogen. I bakgrunnen Hålandsvatnet, i forgrunnen Kvernevika. Kvernevikbekken renner fra Hålandsvatnet og ut i Vika. Den markerer grensen mellom kommunene Madla og Randaberg. I bekken har det vært møller fra langt tilbake. Omkring 1850 blei det etablert ei noe større mølle på bnr.7 med vatn fra bekken og ei mindre brygge ved osen for lasting / lossing av korn og mjøl. Det blei også bygd veier, først mot Randaberg til Stavanger, senere mot Sunde / Revheim. Det var forretningsfolk fra Tananger og Stavanger som stod bak, med losoldermann og kjøpmann Gabriel Monsen fra Tananger som en av de førende. Hans sønn, Donkard Monsen overtok bruket og mølla i 1889 og dreiv dette til mølla brandt i 1909. Deretter fikk bekken ny betydning, nå som drivkraft for det første elektrisitetsverket i området. Dette startet drifta i 1914. Men dette blei ingen suksess. Sjøl om Hålandsvatnet blei demt noe opp, var det for lite vatn og verket blei lagt ned etter få år. Gjennom tiden har rusefangst av ål når bekken flaumer om høsten vært en driftsform som har holdt seg. – På bildet er murene til den gamle E – verksbygningen ennå, i midten av 1950 – åra, intakt, midt i bildet til venstre. ..(Informanter Magne Berge og Sverre Sunde.)
    Photo: Widerøe Flyselskap / Stavanger byarkiv

Sunde nord

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to